Lämnar Karibien

Lämnade Cristóba vid lKaribiska havet 5 juni. Beräknad ankomst till Balboa Stilla havet 7 juni. Gång i kanal ca 58km.
De tre Gatúnslussarna upp till 26 mö.h In i Gatúnsjön.

Bläddra