Bräckt vatten

Vi går in i Östersjön nu. Vattnet blir sötare. Här lever både gädda och sill i samma vatten.

Vad finns i havsvattnet som saknas i sötvattnet?