Mot Stilla havet

Mitt emellan Nord- och Sydamerika går en kanal. Vi går in i den från Karibiska havet.

Vad heter kanalen?
-kanalen