Start
Bli en vindkraftsexpert.
När du och din klass är färdiga kan ni kanske bygga ett eget vindkraftverk.
Årskurs 7 och uppåt.

ThinkLinks | Lärarhandledning | Educé Publishing