asdfd

Kylskåpet

Ett litet experiment:

  • Lägg några isbitar i en skål.
  • Mät temperaturen i skålen.
  • Häll salt på isen.
  • Mät temperaturen.

Att förvara mat i kyla

Genom att kyla ner mat till +2°C - +8°C kan man förlänga matens hållbarhet. Det tar längre tid för mjölken att surna, köttet att ruttna och fisken att härskna.

Förr sparades is från vintern till sommaren för att hålla maten färsk. 2000 år f Kr grävde man isgropar i Mesopotamien.

Jacob Perkins tog 1834 patent på kompressor-kylmaskinen .

Ferdinand Carré uppfann på 1800-talet den första absorbtions-kylmaskinen.

På 1920-talet tog von Platen och Carl Munters patent på en absorbtions-kylapparat utan rörliga delar.

Keep cool
Bakåt
Bilder på uppfinningar ©1997 Tekniska muséet, Stockholm
Text&webdesign ©1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen
Foto: Lars-Erik Åhman