Uppfinning 2

asdfd

 

Separatorn

Gustaf de Laval (1845-1913) uppfann separatorn, ett slags centrifug som separerar grädden från mjölken. Han grundade Separator AB. Idag finns Lavals namn med i bolagsnamnet.

Vill du berätta mer om mjölkseparatorn? Skriv till ThinkLinks redaktion.

 


Gamla Separator AB heter förutom Laval också...??

Skriv in dessa fyra bokstäver i nedanstående ruta. Använd gemener (små bokstäver).

Tryck på retur.

Bilder på uppfinningar ©1997 Tekniska muséet, Stockholm
Text&webdesign ©1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen
Foto: Lars-Erik Åhman