Uppfinningar


 aaaaaaaaaa

Från 4kHz analogt
till
64 kbps digitalt

I telefonens barndom och fram till nu har ljudet från mikrofon till hörtelefon burits fram av en kontinuerlig elektrisk ström. Strömmen blir starkare när en ljudvåg träffar mikrofonen. När hörtelefonen i andra änden av ledningen får strömstöten så sätts ett membran i rörelse. Många strömstötar ger en svängning som blir till ljud.

År 1876 lämnade han in sin patentansökan i Washington. Han hade uppfunnit telefonen.
Sätt in hans efternamn i rutan:.
Tryck på enter.

Uppfinningar startsida | ThinkLinks hemsida | Bild på telefonen©1997 Tekniska muséet, Stockholm | Text&bild&webdesign ©1997 Lars-Erik Åhman