Redaktionsgrupper & utgivningsplan Medverkande länder

Sammanfattning av projektidé

The Friendship Tour är en Internet-baserad företeelse som skall bidra till ett vänskapligt förhållande mellan barn i de europeiska stater som tillhör EU och de som kandiderar till EU. En skolklass från vart och ett av aktuella 28 länderna utgör redaktionen på The Friendship Tour Journal. De uppdelas i sju grupper om fyra i varje. Grupperna ansvarar för att, utifrån ett givet tema, fylla tidningen med text och bild. Varje grupp producerar fyra nummer med en periodicitet av ett nytt nummer var sjunde vecka. 28 nummer skall publiceras med premiär under Netd@ys-veckan.

Genom ett samarbete med Mactun Data AB i Karlstad får projektet möjlighet att arbeta med dynamisk webbpublicering.

Det innebär att de 28 klasserna får var sina lösenord med vilka de närsomhelst kan gå in och lägga till text på sina sidor via en vanlig webbläsare. Detta möjliggör en vital debatt samtidigt som nackdelarna med vanlig chat försvinner. Modellen för denna typ av publicering får härigenom en möjlighet att utvecklas.

En bilaga, The BrightFlight Quiz, följer varje nummer av The Friendship Tour Journal. Det är en frågesport bestående av sju 1X2-frågor. Frågorna författas och illustreras av sju klasser per nummer. CD-skivor med musik producerad i de deltagande länderna utgör tävlingsvinster. Vinstmenyn komponeras av skolklasserna.

Lars-Erik Åhman
Lärare/redaktör
Educé