Sammanfattning Utgivningsplan&redaktionsgrupper

Upprop till klasser i följande länder

Belgien Irland Nederländerna Spanien
Bulgarien Island Norge Storbritannien
Danmark Italien Polen Sverige
Estland Lettland Portugal Tjeckien
Finland Litauen Rumänien Tyskland
Frankrike Luxemburg Slovakien Ungern
Grekland Malta Slovenien Österrike
Eleverna i klassen som skall medverka i redaktionen skall vara i åldern 11–13 år.

Länder med kursiv stil är redan representerade av en klass.

Lärare i klass som är intresserade kan skicka ett e-brev till Lars-Erik Åhman med uppgifter om namn, klass, skola, adress och land.